Mã ngành: 6340114

Thời gian đào tạo: 2 – 2.5 năm

Hình thức: Cao đẳng chính quy

Khái niệm Quản trị kinh doanh là gì? được hiểu là việc thực hiện các hành vi quản trị quá trình kinh doanh để duy trì, phát triển công việc kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa “hiệu suất”, “quản lý hoạt động kinh doanh” bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản lý. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn từ Phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, quản lý, điều hành ở các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:

 1. Quản trị kinh doanh tổng hợp
 2. Quản trị doanh nghiệp
 3. Quản trị Khởi nghiệp
 4. Quản trị Logistic

Chương trình đào tạo

Nội dung chương trình

Mã MH, MĐ

 

Tên môn học, mô đun

 

Số tín chỉ

 

Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số

 

Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/bài tập Kiểm tra
I Các môn học chung 23 435 157 255 23
MH 01 Chính trị 5 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng – An ninh 5 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn ngành, nghề 63 1785 420 1299 66
II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 14 275 140 117 18
MH 07 Pháp luật kinh tế 2 30 15 13 2
MH 08 Marketing căn bản 2 45 25 18 2
MH 09 Quản trị học 3 60 30 27 3
MH 10 Hành vi tổ chức 4 80 40 35 5
MH 11 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 60 30 24 6
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 49 1510 280 1182 48
MH 12 Ngoại ngữ chuyên ngành 5 90 60 27 3
MH 13 Quản trị Marketing 4 90 30 55 5
MH 14 Tài chính doanh nghiệp 4 90 40 45 5
MH 15 Tâm lý kinh doanh 3 90 20 65 5
MH 16 Quản trị dự án đầu tư 4 90 30 55 5
MH 17 Hệ thống thông tin quản lý 3 90 20 65 5
MH 18 Phân tích hoạt động kinh doanh 2 90 20 65 5
MH 19 Quản trị doanh nghiệp 5 120 30 83 7
MH 20 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 5 120 30 82 8
MH 21 Thực tập tốt nghiệp 14 640 640
  Tổng cộng 86 2220 577 1554 89

Hướng dẫn sử dụng chương trình

a. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đó xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

b. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun, học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun, học phần cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun, học phần trong chương trình đào tạo.

c. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

– Đối với đào tạo theo niên chế:

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thỡ sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp;Thực hành nghề nghiệp.

+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường.

d. Các chú ý khác (nếu có):

Nếu sử dụng chương trình khung này để giảng dạy cho đối tượng tuyển sinh học liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, thì cần chỉnh lại kế hoạch tổng thể (2 học kỳ); học bổ sung những kiến thức, kỹ năng chưa học ở bậc Trung cấp và không bố trí Thực tập tốt nghiệp (vì người học đã thực tập ở giai đoạn Trung cấp). Nội dung thi tốt nghiệp cho đối tượng này chỉ cần kiểm tra các kiến thức và kỹ năng nâng cao ở giai đoạn đào tạo trình độ Cao đẳng./.

Cơ hội việc làm

 1. Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
 2. Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Điểm khác biệt tại Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội

 1. Học tập và thực hành nghiệp vụ thực tế tại phòng thực hành Fablab – Logistics của nhà trường.
 2. Thực tập thực tế tại doanh nghiệp (on the job training) lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng..: 300 giờ.
 3. Các doanh nghiệp đồng hành và tham gia đào tạo: Vietravel Holdings, WorldTrans, Asia Express.
 4. Sinh viên trải nghiệm các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua các môn học và sự kiện kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp.

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ỨNG TUYỂN

  Vui lòng điền đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho Bạn!